تصفیه زیستی پساب ها با استفاده از فرایند هوازی ترموفیل

پیام:
چکیده:
در یان مقاله تصفیه پساب ها به صورت ترموفیل مورد بررسی قرار گرفته است. بیشتر فرایندهای ترموفیل در مقیاس آزمایشگاهی و پایلوت مورد مطالعه قرار گرفته اند و در مقیاس های بزرگ این فرایندها نادر هستند. مزایای این روش شامل سرعت های تجزیه بیولوژیکی سریع، تولید کم لجن، قابلیت تحمل سرعت های بار آلودگی بالا و غیر فعال کردن ارگانیزم های بیماری زا می باشد. سرعت های مصرف سوبسترا در سیستم های ترموفیل در مطالعاتی که انجام شده حدود سه تا ده برابر سرعت های آن تحت شرایط مزوفیل می باشد. مقادیر تولید لجنی که گزارش شده است نیز حدود 3kg SS/kg COD یم باشد که کمتر از تولید آن در شرایط مزوفیل می باشد. همچنین قدرت تحمل سرعت های بار آنها حدود 30-180 kg COD/m گزارش دشه است. فرایندهای ترموفیل به دلیل سرعت های تجزیه بیولوژیکی بالا و تولید کم لجن برای تصفیه پساب های بسیار غلیظ مناسب می باشند، اما باکتری های ترموفیل با وجود داشتن مزایایی که گفته شد، همانطوری که محققان گزارش کرده اند در تشکیل فلوک (لخته) مانند خاصیت آبگریزی آنها، دچار ضعف می باشند. بنابراین هنوز تحقیقات بیشتری در مورد فرایندهای ترموفیل و مشخص کردن شرایط بهینه آنها نیاز است و همچنین تعیین بهترین روش برای اصلاح سیستم مصرف اکسیژن این فرایند ضروری می باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
67
لینک کوتاه:
magiran.com/p570779 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.