سیزده نکته در باره قرآن

چکیده:
در موضوع قرآن و علوم قرآنی، مباحث مختلفی مطرح شده است. در این مقاله، با نگاهی متفاوت، مباحث و موضوعات مرتبط با قرآن به تفصیل، بیان شده است:1. نزول قرآن به دو صورت: جمعی جملی و تدریجی. 2. تناسب معجزات پیامبران با شان همان پیامبر و بینظیر و بی شبیه بودن قرآن به دلیل شان پیامبر (ص) که بینظیر و بیشبیه است. 3. کلام متکلم تجلی متکلم است و قرآن تجلی خداوند است و تجلی قرآن بر پیامبر(ص) به خاطر عبودیت اوست. 4. وحی بر دو گونه است: وحی لفظ، وحی مضمون. 5. قرآن کلام خداست و مدعای آورنده قرآن صحیح است و نبوت پیامبر بر اساس الاهی بودن قرآن ثابت می شود. 6. خاتمیت و ارتباط آن با ظاهر و باطن قرآن؛ از ادله خاتمیت افضلیت پیامبر(ص) و کامل بودن دین اوست. 7. حجیت جمعیه قرآن نیاز به تفسیر دارد و به استناد حدیث ثقلین، کتاب در کنار حامل آن حجت خداست. 8. تحدی قرآن فقط به ظاهر نیست؛ بلکه باطن، تاویل، مطلع، رمز، سر، اشاره، ضرب مثل، محکم و متشابه از مولفه های تحدی قرآن است. 9. قرآن به ترتیب نزول، جمع و تدوین نشده؛ ولی در کل، مجموعه ای از گوهرهای پراکنده است که هر آیه درخشش خود را دارد. 10. قطب الخطاب قرآن، پیامبر(ص) است. 11. علوم قرآن شامل جمعی جملی یا جوامع المعانی، مفصلات علوم و مجملات علوم، مثل سوره توحید است. 12. اخلاق از علوم قرآن است. تهذیب نفس برای رفع نقص و رسیدن به کمال است. عبودیت بنده مولویت خدا را نشان می دهد. ریاضت گاهی استغنای باطنی ایجاد میکند. 13. علوم نحو، طب، اخلاق، اقتصاد و طبیعیات، در قرآن، مطرح شده و قرآن محکم است و مفصلاتی در باطن خود دارد.
زبان:
فارسی
صفحه:
30
لینک کوتاه:
magiran.com/p571693 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!