بررسی نتایج سی تی اسکن مغزی کودکان و ارتباط یافته های آن با علت درخواست سی تی اسکن

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

ورود سی تی اسکن، انقلابی در تشخیص بیماری های عصبی ایجاد کرد. این مطالعه به منظور بررسی نتایج سی تی اسکن مغز در کودکان و ارتباط یافته های آن با علت درخواست سی تی اسکن انجام گرفت.
روش تحقیق: در یک مطالعه توصیفی- مقطعی، سی تی اسکن مغزی 100 کودک که به صورت متوالی از مهرماه سال 1384 به واحد سی تی اسکن بیمارستان شهید صدوقی مراجعه کرده بودند، بررسی شد.

یافته ها

سی تی اسکن مغزی 40 دختر و 60 پسر با میانگین سنی 17/49 17/42 ماه بررسی شد که در 61% طبیعی بود. میزان سی تی اسکن غیر طبیعی مغزی در شیرخواران زیر یکسال بطور معنی داری بیشتر بود. شایع ترین موارد غیر طبیعی شامل آتروفی مغز (21 %) و خونریزی داخل جمجمه ای (5%) و شایع ترین علت درخواست سی تی اسکن تکرار تشنج (35%) و تاخیر تکاملی (25%) بود. همه بیماران با تشنج فوکال و 61 % از موارد تاخیر تکاملی، گزارش غیرطبیعی داشتند. شایعترین تشخیص های نهایی اختلال ساختاری مغز و صرع، هر کدام 29% را شامل می شدند. سی تی اسکن مغزی در 4/29% از موارد مننژیت، 2/17 % از بیماران با صرع و در 42% از کل بیماران با تشخیص نهایی اختلال ساختمانی مغز، غیر طبیعی گزارش شد.

نتیجه گیری

سی تی اسکن در مننژیت بدون اختلال هوشیاری و اولین تشنج ژنرالیزه و با معاینه عصبی نرمال، سردرد بدون علائم خطر چندان کمک کننده نبود و MRI در تشخیص تاخیر تکاملی و اختلال ساختمانی مغز، مفیدتر می باشد.

زبان:
فارسی
صفحه:
27
لینک کوتاه:
magiran.com/p571881 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.