تاثیر تفاله خشک گوجه فرنگی به عنوان جایگزین سبوس گندم در جیره های با پایه ذرت یا گندم بر عملکرد مرغان تخم گذار و خصوصیات تخم مرغ تولیدی

پیام:
چکیده:
در یک ترتیب فاکتوریل 2 * 3 * 2 یکصد و چهل و چهار مرغ تخم گذار پنجاه و چهار هفته در 12 تیمار و با 12 تکرار در هر تیمار یکی از 12 جیره خوراکی مورد آزمایش را دریافت نمودند. جیره ها حاوی ذرت و یا گندم با 3 سطح تفاله خشک گوجه فرنگی (0 و 50 و 100 گرم بر کیلوگرم) به عنوان جایگزین سبوس گندم و 2 سطح رنگدانه (0 و 900 میلی گرم بر کیلوگرم) بودند که برای مدت 9 هفته در اختیار تیمارهای آزمایشی قرار گرفتند. افزایش وزن پرنده، تولید تخم مرغ، وزن تخم مرغ و میزان مصرف خوراک اندازه گیری گردید. همچنین وزن پوسته، ضخامت پوسته، واحد”هاو“(Haugh unit) و رنگ زرده تعیین گردید. ذرت در مقایسه با گندم باعث کاهش وزن پرنده ها و افزایش واحد”هاو“و نسبت وزن پوسته به وزن تخم مرغ و ضخامت پوسته و رنگ زرده گردید. تفاله خشک گوجه فرنگی بر روی پارامترهای اندازه گیری شده تاثیری نداشت ولی رنگ زرده را افزایش داد. رنگدانه باعث کاهش نسبت وزن پوسته به وزن تخم مرغ و ضخامت پوسته ولی موجب افزایش رنگ زرده گردید. تقابل بین منبع انرژی و تفاله گوجه فرنگی در مورد ضخامت پوسته و رنگ زرده وجود داشت. این تقابل بین منبع انرژی و رنگدانه نیز مشاهده گردید. تفاله خشک گوجه فرنگی به عنوان جایگزین سبوس گندم تا سطح 10 درصد نتایج قابل مقایسه ای را از لحاظ تولید و کیفیت تخم مرغ به جای گذارد و سبب پر رنگ تر شدن زرده گردید.
زبان:
فارسی
صفحه:
341
لینک کوتاه:
magiran.com/p577872 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.