ارایه یک روش وفقی برای حذف نویز سیگنال در قلمرو موجک

پیام:
چکیده:
در این مقاله، یک دسته آستانه گذار غیر خطی جدید با یک پارامتر تنظیم شکل برای حذف نویز سیگنال در حوزه موجک ارایه شده است. همچنین، روش جدیدی در آموزش شبکه های عصبی آستانه گذاری برای حذف نویز از سیگنال پیشنهاد شده است. در روش پیشنهادی، بر خلاف سایر روش های موجود، پارامتر تنظیم شکل تابع آستانه گذار وفقی جدید به همراه پارامتر آستانه و با استفاده از الگوریتم LMS تحت آموزش قرار گرفته و مقادیر بهینه آنها به صورت هم زمان به دست می آید. با این کار اثر هر دو فاکتور آستانه و شکل آستانه گذار در حذف نویز مد نظر قرار گرفته است. تابع آستانه گذار پیشنهادی برای حذف نویز در حالت آستانه- سراسری و زیرباند- وفقی آزموده شده و با روش های متداول در این زمینه از طریق معیارهای مختلف مقایسه شده است. همچنین آزمایش هایی برای تعیین کارآیی روش پیشنهادی آموزش شبکه عصبی در حالت زیرباند- وفقی انجام شده است. نتایج آزمایش ها روی سیگنال های استاندارد، کارآیی روش های پیشنهادی را در حذف نویز از سیگنال نشان می دهد.
زبان:
فارسی
صفحه:
15
لینک کوتاه:
magiran.com/p582257 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.