اثرات ضد لیستریایی عصاره روغنی نغناع (Mentha spicata L)، در یک مدل غذایی

پیام:
چکیده:
در این بررسی، اثر عصاره نعناع (Mentha spicata L.) در غلظتهای 5/0%، 1% و 2% بر باکتری لیستریا مونوسیتوژنز (Listeria monocytogenes) در پنیر نرم پاستوریزه که به هر گرم آن 106 سلول باکتری اضافه شده بود، در دماهای 7 و 15 درجه سانتی گراد و در یک دوره زمانی 15 روزه مطالعه شد. در دمای 7 درجه سانتی گراد، لیستریا مونوسیتوژنز پس از 15 روز در تمام غلظتهای بکار برده شده، کاهش 2 و 3 لگاریتمی را در پی داشت، ولی در دمای 15 درجه سانتی گراد عصاره با غلظت 5/0% تنها یک لگاریتم کاهش در تعداد جمعیت باکتری نشان داد. اثر آنتی لیستریایی عصاره 1% و 2% نعناع در 15 درجه سانتی گراد بیشتر از 7 درجه سانتی گراد بود. نتایج بدست آمده در این مطالعه نشان داد که Mentha spicata دارای خاصیت ضد لیستریایی می باشد
زبان:
فارسی
صفحات:
326 تا 332
لینک کوتاه:
magiran.com/p582674 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!