قیاس خاصیه تنوع المفردات فی الاسلوب (دراسه تطبیقیه لنماذج من کتابات محمد مندور و سید قطب و محمد غنیمی هلال)

نویسنده:
چکیده:
تحولت الدراسات الادبیه و النقدیه خلال نهایات القرن التاسع عشر و بدایات القرن العشرین تطورا کثیرا بتاثیر الدراسات اللسانیه الحدیثه و الجهود التی بذلها علماء الالسنیه؛ ففی هذا الإطار تحول مفهوم دراسه الاسالیب الادبیه حیث تحول إلی علم مستقل بعنوان الاسلوبیه التی تستخدم الاسس و المناهج اللسانیه لدراسه تحلیلیه منهجیه للاسالیب الادبیه وفق مناهج علمیه. و بما ان من ابرز الخواص الاسلوبیه هی المعجم اللغوی و الثروه اللغویه للشاعر او الکاتب، یعتبر فحص هذه الثروه و تقییمها احد المؤشرات التی یمکن إستخدامها لتحلیل الاسالیب الادبیه تحلیلا منهجیا علمیا و هنا مجال واسع امام الباحثین و مناهج متعدده؛ منها دراسه تنوع المفردات فی الاسلوب و هذه ما نحن بصددها فی هذا المجال و ندرسها وفق احد الطرق الإحصائیه و هی طریقه «جونسون» Johnsonفی کتابات ثلاثه من الکتاب العرب: محمد غنیمی هلال و محمد مندور و سید قطب.
زبان:
عربی
در صفحه:
107
لینک کوتاه:
magiran.com/p584596 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.