مدخل علی طریقه کمتره النصوص العلمیه فی اللغه العربیه

چکیده:
تر سخت انظمه المعلومات الالکترونیه، باتساع تکنولوجیا المعلومات و التبادلات الفکریه (ICT) و یتطوره، ترسخا شاملا و مسرعا الی جمیع النشاطات البشریه و المکانیکیه فاثرت تاثیرا عظیما فی ازدیاد التدقیق فی المعلومات و تامینها و تسریعلا مبادلتها. الاتطبیقات المتنوعه سهلت تبادل الانسان و الاجهزه المکانیکیه و هیات ارضیه فهم اللغات الطبیعیه (نطقا و کتابه) و ادراک الکامبیوتر ایاهاای معالجه اللغات اتوماتیکیا. کی یتمکن الکامبیوتران یفهم طبیعیه علینا قبل کل شی ء ان نحلل اللغه تحلیلا دقیقا و ذلک یقتضی استخدام علوم مختلفه خاصه علوم الکامبیوتر، و علم المعرفه و علم اللغه. الغرض الرئیس من هذا المقال الذی ظهر اثر الدراسات التطبیقیه و العلمیه، هو تقدیم الاسالیب و طرق التحلیل لاعداد اللغه العربیه الکتابیه و تنفیذها علی انظمه کامبیوتریه کی نتمکن ان ندخل نصوص العربیه الی الجهاز ثم نستخرج الکلمات الرئیسه بعد تحلیل اتوماتیکی حتی نحصل علی ما یحتویه النص و علی مفهومه.
زبان:
عربی
صفحه:
95
لینک کوتاه:
magiran.com/p584633 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!