بررسی آزمایشگاهی عملکرد میان قاب های مصالح بنایی در قاب های بتنی

پیام:
چکیده:

در این تحقیق سه عدد قاب بتنی یک دهانه و یک طبقه با مقیاس 1:2 در حالتهای بدون میان قاب، با میان قاب آجر فشاری و با میان قاب بلوک سفالی تحت آزمایش رفت و برگشتی شبه استاتیک قرار گرفتند. با انجام این آزمایش ها، پارامترهای مختلف پاسخ بررسی شده، نتایج با مقادیر حاصل از روش های تقریبی معادل سازی میان قاب ها مقایسه شده اند و در نهایت محدوده ای از رفتار که در آن میان قاب های آجری با افزایش سختی اولیه، ماکزیمم مقاومت و استهلاک انرژی موجب بهبود رفتار قاب ها می شوند مشخص شده است. میان قاب های سفالی علیرغم افزایش نسبی پارامترهای ذکر شده، به دلیل تخریب سریع، رفتار چندان مطلوبی را ایجاد نمی نمایند. از لحاظ مقایسه نتایج با روش های تحلیلی معادل سازی میان قاب ها، مشاهده می شود که در حالت خطی، سختی اولیه میان قاب های آجری به درستی تخمین زده می شود اما در مورد میان قاب های سفالی چنین نیست، ضمن آنکه در حالت غیر خطی نیز در هر دو مورد تطابقی بین نتایج تحلیلی و آزمایشگاهی وجود ندارد

زبان:
فارسی
صفحه:
681
لینک کوتاه:
magiran.com/p584821 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.