دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ تولید کننده بیش از یک چهارم علم طب کودکان در میان دانشگاه های علوم پزشکی ایران

پیام:
چکیده:
هدف
با توجه به رقابت دانشگاه های علوم پزشکی کشور در حیطه تولید علم، و با توجه به اهمیت تولید علم در حیطه طب کودکان، مطالعه حاضر به هدف علم سنجی مقالات علمی- پژوهشی منتشر شده در حیطه طب کودکان از ایران در مدلاین و همچنین مقایسه دانشگاه های مختلف علوم پزشکی ایران در این زمینه انجام شد.
روش مطالعه
تمامی مقالات منتشر شده در بین سال های 1975 تا 2007 در مجلات علمی پژوهشی نمایه شده در مدلاین که حوزه تحقیق آنها طب کودکان بوده است و مطالعه در ایران انجام شده است، بررسی شد. از مقالات مورد نظر، یک نسخه چاپ گردید و چک لیستی مشتمل بر تاریخ انتشار، نام مجله، ضریب تاثیر، تعداد نویسندگان و آدرس علمی محقق تکمیل گردید. دانشگاه های علوم پزشکی کشور از نظر تعداد مقالات، ضریب تاثیر، مجموع ضرایب تاثیر مقالات مقایسه گردید.
یافته ها
تعداد 819 مقاله در این فاصله زمانی از ایران منتشر شده است که 565 مورد توسط دانشگاه های علوم پزشکی انجام شده بود. دانشگاه تهران با 142 مقاله (3/17% از کل و 1/25% از بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور) در رتبه اول و پس از آن 116 مورد دانشگاه علوم پزشکی شیراز (2/14% از کل و 5/20% از بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور) و پس از آن دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با 88 مقاله (7/10% از کل و 5/15% از بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور) بیشترین مقالات را به خود اختصاص می دادند. از نظر مجموع ضرایب تاثیر مقالات (حاصل ضرب تعداد مقاله و میانگین ضریب تاثیر)، دانشگاه تهران، شهید بهشتی و شیراز به ترتیب 152، 93 و 80 رتبه های نخست تا سوم را بدست آوردند. کرمان، تبریز، و سپس ارومیه رتبه های نخست میانگین ضریب تاثیر مقالات را بدست آوردند (6/5، 0/5 و 1/3)
نتیجه گیری
براساس مطالعه حاضر، دانشگاه علوم پزشکی تهران از نظر تعداد مقالات، مجموع ضرایب تاثیر خام بیشترین سهم را در تولید علم طب کودکان به خود اختصاص داده است. دانشگاه تهران به عنوان نخستین دانشگاه دارای تخصص طب کودکان و دارای پیشینه و زیر ساخت های قوی پژوهشی و همچنین سهم قابل توجه اعضای هیئت علمی توانسته است این افتخار را کسب نماید
زبان:
فارسی
صفحه:
21
لینک کوتاه:
magiran.com/p587564 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.