آزمون مدل پذیرش فناوری در گروه دانشجویان منتخب دانشگاه تهران

پیام:
چکیده:
با تغییر شرایط محیط کسب وکار اقتصادهای در حال گذر، مدیران بنگاه ها و سازمان هایی که قبلا در اقتصاد بسته و براساس اقدامات برنامه ریزی شده عمل نموده و به زعم خود موفق بوده اند، ناگزیر از تغییر اولویت های سنتی خود به سوی شناسایی بازارهای هدف مناسب و توسعه محصولاتی هستند که نیازهای مصرف کنندگان را به نحو مناسب پاسخ دهند. عوامل زیادی می تواند در موفق نبودن برنامه های بازاریابی بنگاه های اقتصادی نقش داشته باشد که در این مقاله با توجه به اهمیت فناوری اینترنت، نقش پذیرش این فناوری تحلیل می شود. به رغم این اهمیت، نقش مطالعات تکنوگرافی در مباحث بخش بندی بازار هنوز به طور مفصل و مبسوط پژوهش نشده است.
در این مطالعه از مدل پذیرش فناوری استفاده شده است. همچنین بیان می شود که مدیران بازاریابی باید در ارزیابی های کلی خود در مورد استفاده و یا استفاده نکردن از فناوری اینترنت به اهمیت نسبی عواملی چون جنسیت و وضعیت سکونت مشتریان خود، توجه داشته باشند. در پایان با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری به بررسی روابط علی این مدل پرداخته می شود و میزان تطابق مدل مذکور در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران مورد سنجش قرار می گیرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
137
لینک کوتاه:
magiran.com/p592912 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.