آمایش سرزمین حوزه های جنگلی ارسباران

چکیده:
فرآیند آمایش سرزمین،تمهیدی است برای بهره برداری بهینه از سرزمین با در نظر گرفتن اصل حفاظت اکولوژیکی.در این پژوهش،آمایش سرزمین شش واحد هیدرولوژیک حوزه های جنگلی ارسباران (مساحت 29660 هکتار) واقع در استان آذربایجان شرقی به منظور تداوم استفاده بهینه از توان سرزمین در جهت بهبود شرایط زندگی و حفظ محیط زیست انجام گرفت.
در گام نخست شناسایی منابع اکولوژی و اقتصادی اجتماعی منجر به تهیه نقشه های منابع در مقیاس 50000:1 گردیدوبا تجزیه وتحلیل وجمع بندی داده های به شیوه سیستمی نقشه یگانهای زیست محیطی با 3556 اکوسیستم خرد حاصل گردید.از مقایسه ویژگی این یگانها با مدلهای اکولوژیکی ویژه،توان اکولوژیکی واحدهای هیدرولوژیک برای کاربری های کشاورزی،مرتعداری، جنگلداری،حفاظت و اکوتوریسم مشخص گردید و با تطابق داده های اقتصادی و اجتماعی و توان اکولوژیکی واحدها،اولویت بندی و ساماندهی کاربری ها به شیوه کیفی- قیاسی انجام گرفت.در نهایت نقشه آمایش سرزمین واحدهای هیدرولوژیک شش گانه به منزله موزائیکی از واحدهای همگن برنامه ریزی و در مدیریت تهیه گردید.
تعیین مساحت اراضی واجد توان برای کاربری های فوق نشان می دهد که در منطقه مورد مطالعه: 5.38 درصد به فاریاب، 1.32 درصد به کشت دیم، 17.43 درصد به مرتعداری، 15.17 درصد به جنگلداری حمایتی، 2.13 درصد به جنگلکاری، 28.47 درصد به اکوتوریسم گسترده، 0.01 درصد به اکوتوریسم متمرکز و 30.09 درصد به حفاظت اختصاص یافته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
25 تا 34
لینک کوتاه:
magiran.com/p5978 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!