نگرش دانشجویان دانشکده علوم پزشکی فسا نسبت به اثربخشی نماز

چکیده:
ورود به دانشگاه و شروع زندگی دانشجویی خود به نوعی سرآغاز رویارویی با مجموعه ای مجهولات، تحولات و تغییرات می باشد که بی شک پیامدهایی از قبیل احساس ترس، ناامنی به آینده، اختلالات انطباقی، رفتاری و اخلاقی در پی خواهد داشت. از آنجا که نماز، دعا، نیایش و مناجات در فرهنگ غنی اسلام ذکر محسوب می شوند و برابر آیات و روایات اذکار به عنوان یک سپر حمایتی انسان را در برابر مسایل و بلایا حفظ می نماید. لذا نگرش دانشجویان نسبت به اثر بخشی نماز در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.
پژوهش حاضر مطالعه ای است توصیفی – پایه ای، که روش نمونه گیری آن به صورت غیر تصادفی است. ابزار گردآوری داده ها یک پرسشنامه دو قسمتی می باشد که در اختیار 102 نفر از دانشجویان دختر و پشر غیر بومی ساکن در خوابگاه های دانشجویی گذاشته شده که پس از تکمیل، نگرش آنها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته های این پژوهش با توجه به محاسبات آماری و نمودارهای بدست آمده مبین آن است که تمامی نمونه ها با توجه به سوالات پرسشنامه در حیطه های نه گانه نگرش خود را نسبت به اثر بخشی نماز مثبت اعلام داشته اند. قرآن کریم در بیش از 120 آیه در سوره های مختلف درباره نماز، آداب، فضایل و اثرات آن نکات گوناگونی را متذکر شده که منجر به اثرات مثبت و فراوانی در نمازگزار می شود.
نتایج این پژوهش مبین آن است که نمونه های مورد پژوهش نگرش خود را نسبت به اثر بخشی نماز در حیطه های اعتقادی، مذهبی و بهداشت روانی در حد بالا، در حیطه های اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی در حد متوسط و حیطه های تحصیلی، اقتصادی و جسمانی در حد پایین نسبت به سه حیطه اولیه اعلام داشته اند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
84
لینک کوتاه:
magiran.com/p59807 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!