انتقال گورهای توران به استان یزد

نویسنده:
چکیده:
با توجه به همجواری استان یزد با فارس و فاصله تقریبی 350 کیلومتر، گورها از منطقه بهرام گورایی منتقل شود لیکن جمعیت کم و ناهمواری زمین و امکان عدم موفقیت در اندازه گیری بصورت تعقیب موجب شد تا گورهای مورد نظر از منطقه حفاظت شده توران در فاصله 1000 کیلومتری بواسیر و منتقل شوند این طرح در دو مرحله اجرا شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
123 تا 127
لینک کوتاه:
magiran.com/p6033 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!