معرفی کتاب: «از عطش لبریز» و «تذکره شعرای یزد»

چکیده:
اشعار این مجموعه نوعا در قالب غزل سروده شده که قالب بر شاعران حماسی و اشعار احساسی روزگار ماست. البته چند مثنوی و تعدادی دوبیتی نیز وجود دارد.
نخستین تذکره شعرای یزد، تذکره میکرده است که در سال 1362 ه.ق. به سعی و اهتمام محمدعلی مدرس «شهلای یزدی» انجام شد. جامع ترین تذکره شعرای یزد تذکره السلسله اثر سیدابوالقاسم مدرسی خویدکی «صابر یزدی» است که به سال 1314 ه.ق. گردآوری شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
130 تا 145
لینک کوتاه:
magiran.com/p6035 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!