مزیت تکنیک MLPA برای تشخیص سریع حذف های ژنی بتا- گلوبین نسبت به روش های تشخیصی قدیمی (REAL-TIME، RFLP، Gap-PCR)

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

تالاسمی یکی از شایع ترین بیماری های تک ژنی است که در منطقه مدیترانه، خاورمیانه، شبه قاره هند و آسیای جنوب شرقی شیوع زیادی دارد. یکی از موتاسیون هایی که سبب بتا- تالاسمی می شود حذف در کلاستر ژن بتا- گلوبین می باشد. این حذف ها معمولا سنتز یکی یا چند و یا همگی زنجیره های β را تحت تاثیر قرار می دهد. تاکنون در حدود60 نوع حذف ژنی در ژن بتا- گلوبین گزارش شده است. برای شناسایی حذف ها از تکنیک های متعددی استفاده می شود که بعضی مستقیم و بعضی غیرمستقیم هستند. با توجه به مشکلاتی که در تشخیص تمام حذف ها می باشد و هم چنین عدم وجود اطلاعات کافی از میزان فراوانی آن ها در جمعیت های ایرانی، اهمیت روشی که بتواند در یک مرحله، کل کلاستر ژن بتا را از نظر وجود حذف ارزیابی کند دو چندان می نماید.

روش بررسی

DNA افراد ناقل با روش نمک اشباع به دست آمد. MLPA با استفاده از دستگاه PCR ساخت شرکت ABI انجام شد. محصول MLPA در دستگاه Genetic Analyser ABI 3130 آنالیز گردید و نتیجه به دست آمده با نرم افزارGene Marker مورد ارزیابی قرار گرفت. تایید نتایج MLPA با دستگاه ABI 3700 به روش Real-Time PCR انجام شد.

یافته ها

وجود یا عدم وجود حذف بر روی 17 ناقل واجد حذف و یا مشکوک به داشتن حذف در ژن بتا- گلوبین و احتمالا خوشه ژنی بتا- گلوبین، انجام شد و حذف های ژنی هر کدام از آن ها با روش MLPA مشخص گردید. بیشتر این ناقلین دارای حذفی در محدوده حذف Sicilian بوده و نیز حذف هایAsian-Indian وTurkish و Lepore را داشتند. البته تعدادی حذف هم تشخیص داده شد که به نظر می رسد تا به حال گزارشی از آن ها داده نشده است.

نتیجه گیری

روش MLPA روشی بسیار کارا برای شناسایی حذف های خوشه ژنی ژن بتا- گلوبین می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
5 -10
لینک کوتاه:
magiran.com/p604723 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.