پلئوتروپیسم مسیر حسی فاکتور رشد عصبی: محرک رشد مکمل ممکن است هنگام رساندن پیام خطر نظیر یک اعلان بقا مورد نیاز باشد

چکیده:
قدرت تفکیک فضایی چشم با الگوهای پیچیده ای تعیین شده و تمامی لایه های شبکیه و کورتکس بینایی اولیه وجسم ژنیکولات جانبی در ان نقش دارند. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد راه هایی که اطلاعات بینایی را به مغز منتقل می کنند به فرکانسهای فضایی خاصی محدود هستند. همچنین راه های خاصی در شبکیه وجود دارد. در بیش از یک قرن پیش اقای برگمن و هلموتز اساس نظریه قدرت تفکیک را بیان نمودند. انها معتقد بودند که برای تفکیک دو نقطه حداقل یک فتورسپتور تحریک نشده می بایستی بین دو فتورسپتور تحریک شده قرار داشته باشد. در این مقاله ما فرض نمودیم که قطر فتورسپتور عامل محدود کننده قدرت تفکیک فضایی نبوده و حساسیت کنتراست نقطه نهایی در تعیین فرکانس فضایی است و از ارزش بیشتری برخوردار است.
زبان:
فارسی
صفحه:
20
لینک کوتاه:
magiran.com/p613749 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!