انتخاب بهترین منبع نوردهی برای کاربردهای بینایی ماشین

پیام:
چکیده:

گرفتن تصویر با کیفیت بالا، اولین و مهمترین گام در کاربردهای بینایی ماشین است که نه تنها تابعی از ویژگی های طیفی سطح شی است بلکه تابع توزیع طیفی نورپردازی و پاسخ طیفی دوربین عکسبرداری می باشد. از طرفی، نورپردازی ضعیف می تواند اثر تصنعی ایجاد کند، مثل سایه هایی که در تصویر بوجود می آید و باعث بوجود آمدن خطا در پردازش تصویر می شود. نورپردازی یکنواخت برای ایجاد تباین بین زمینه و موضوع حائز اهمیت است. هدف از این مطالعه، مقایسه منابع نور هالوژن، فلورسنت، LED و تابان، از لحاظ حساسیت به تغییرات ولتاژ و یکنواختی میدان دید دوربین بود. بهترین ولتاژ که در آن، تغییرات مقادیر RGB دارای کمترین تغییرات می باشند، در مورد هر چهار منبع با استفاده از روش آماری دانکن تعیین شد که برای منبع LED ولتاژ 10 ولت و برای سه منبع دیگر ولتاژ 130 ولت بدست آمد. سپس با استفاده از آزمون t، منابع LED و فلورسنت از نظر یکنواختی میدان دید دوربین با هم مقایسه شدند. ار آنجایی که منبع نور LED مقادیر واریانس کمتری نسبت به منبع فلورسنت دارا بود بنابراین در نهایت با توجه به تجزیه و تحلیل های آماری منبع نور LEDانتخاب شد.

زبان:
فارسی
صفحه:
247
لینک کوتاه:
magiran.com/p618491 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.