مدل دولومیتی شدن سازند فهلیان در برش زیرزمینی چاه دشتک -1 و برش سطحی کوه دال؛ نقش دولومیتی شدن در توان مخزنی

پیام:
چکیده:
سازند فهلیان با سن نئوکومین در جنوب غرب ایران (فروافتادگی دزفول) یکی از مخازن نفتی به شمار می رود. در این مطالعه این سازند، در حوضه دزفول جنوبی در دو برش سطحی کوه دال (تاقدیس فهلیان) و برش زیرزمینی چاه دشتک-1 مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. بررسی تغییرات عمودی رخساره های سازند فهلیان در برش های مورد مطالعه نشان داده است که رسوبات این سازند بصورت یک توالی پیشرونده و عمیق شونده نهشته شده اند. با توجه به ویژگی رخساره های میکروسکوپی فوق، یک رمپ کربناته کم عمق با شیب ملایم به عنوان محیط رسوبگذاری سازند فهلیان در منطقه مورد مطالعه پیشنهاد می شود. در این پژوهش بر اساس مطالعات پتروگرافی دو نوع دولومیتی شدن در سازند فهلیان شامل دولومیت های مدل دورگ و دولومیت های زین اسبی شناسایی شده است. مطالعات پتروگرافی و تفسیر لاگ های ژئوفیزیکی در این پژوهش بیانگر آن است که دولومیت های نوع زین اسبی نقش مهمی در افزایش توان مخزنی سازند فهلیان ایفا نموده اند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
19
لینک کوتاه:
magiran.com/p619095 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.