بررسی مورفولوژیک اثرات احتمالی امبریوتوکسیک و تراتوژینک مواد آرایشی رایج (روژلب) بر جنین موش سوری

پیام:
چکیده:
یافته های متعدد نشان می دهد که دوران بارداری از پرمخاطره ترین دوران رشد بوده و بیشترعوامل محیطی از جمله مصرف مواد دارویی، شیمیایی و حتی رفتارهای تغذیه ای مادر می تواند بر جنین اثرگذار باشد. با توجه به افزایش استفاده از مواد آرایشی متعدد به ویژه روژلب و عدم توجه به اثرات احتمالی آن ، در این پژوهش برآن شدیم که اثرات احتمالی امبریوتوکسیک و تراتوژنیک روژلب را بر جنین موش سوری مطالعه کنیم.
در این پژوهش تعداد 60 سرموش سوری ماده از نژاد Bulb/c بالغ با وزن یکسان استفاده شد که به دو گروه تیماری و شاهد تقسیم شدند و در مجاورت موش نر قرار گرفتند. روز صفر حاملگی با مشاهده پلاک واژینال مشخص شد. به گروه تیماری روزانه مقدار 02/0 گرم روژلب از نوع (C6 – C 3) Maxfactor به شکل خوراکی و 01/0 گرم روژلب نیز به شکل موضعی داده شد. به گروه شاهد فقط کنسانتره به همان روش بالا داده شد. جنین موش ها در دو نوبت روز 15 و 20 حاملگی مورد مطالعه مورفومتری و مورفولوژیکال قرار گرفتند و آنالیز آماری صورت گرفت.
زبان:
فارسی
در صفحه:
31
لینک کوتاه:
magiran.com/p619097 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.