تحلیل ارتعاشات غیر خطی یک رشته حفاری دارای حرکت و نیروی محوری متغیر با زمان در یک چاه مایل

پیام:
چکیده:
در این مقاله، مدل غیرخطی یک رشته حفاری در یک چاه مایل با حرکت و نیروی محوری تهیه و سپس با استفاده از روش اغتشاشات تحلیل شده است. رشته حفاری همانند یک روتور دارای حرکت محوری روی تکیه گاه های ساده مدل شده است. بر اساس اصل همیلتون و با در نظر گرفتن انرژی پتانسیل و انرژی های جنبشی مدل دینامیکی مربوطه به دست آمده که در آن که ترم های غیرخطی کوپل شده و باعث کوپل شدگی ارتعاشات محوری و خمشی شده است. روش مقیاس های چندگانه برای حل معادلات غیرخطی به کار گرفته شده و پاسخ حالت دائم و محدوده های پایداری سیستم مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحلیلی و عددی نشانگر آن است که پدیده های غیرخطی مانند رزونانس های اصلی و پارامتریک رخ می دهد که تاکنون در تحقیقات قبلی گزارش نشده است. نتایج عددی با نتایج آزمایشگاهی موجود در مراجع دیگر مقایسه شده که همخوانی نسبتا خوبی را نشان می دهد.
زبان:
فارسی
صفحه:
17
لینک کوتاه:
magiran.com/p625472 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.