تاثیر بازدارندگی سطح فعال کاتیونی برخوردگی فولاد در محیط اسیدی و اثر مشارکتی یون کلرید و الکل ها

پیام:
چکیده:

اثر بازدارندگی سطح فعال کاتیونی DTAB (دودسیل تری متیل آمونیوم برمید) برخوردگی فولاد کم کربن در محلول M1 HCl، با استفاده از روش کاهش وزن مورد بررسی قرار گرفت. جذب مولکول های سطح فعال بر سطح فولاد باعث ایجاد مانعی بر سطح فلز می شود و از کاهش وزن فلز بر اثر خوردگی در محلول اسیدی جلوگیری می کند. بازدارندگی ماده DTAB برخوردگی فلز، با افزایش غلظت ماده فعال سطحی در محلول اسیدی، افزایش می یابد. همچنین با افزودن چند الکل بلند زنجیر، C7OH (1- هپتانول)، C12OH (1- دودکانول)و C15OH (1-پنتادکانول) به محلول بازدارنده، اثر مشارکتی و اثر طول زنجیر الکل ها در بازدارندگی خوردگی مورد مطالعه قرار گرفت. اثر مشارکتی یون کلرید با افزودن NaCl به محلول اسیدی حاوی DTAB بررسی شد. اثر بازدارندگی سطح فعال، با افزودن NaCl، به مقدار قابل توجهی افزایش یافت. افزودن NaCl به محلول بازدارنده، غلظت DTAB برای رسیدن به اثر بازدارندگی مطلوب را تا حدود 100 برابر کاهش می دهد و باعث کاهش قیمت نهایی سیستم بازدارنده می شود.

زبان:
فارسی
صفحه:
257
لینک کوتاه:
magiran.com/p625770 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.