تاثیر استفاده توام پروبیوتیک و واکسن کوکسیدیوز بر آلودگی تجربی کوکسیدیایی درجوجه های گوشتی

پیام:
چکیده:

با هدف بررسی تاثیر استفاده توام پروبیوتیک با منشا لاکتوباسیلوس(پریمالاک) و واکسن کوکسیدیوز (پاراکوکس– 5) بر عملکرد جوجه های گوشتی در ابتلای تجربی به کوکسیدیوز، تعداد 600 قطعه جوجه گوشتی نر به طور تصادفی به پنج گروه آزمایشی 120 قطعه ای با چهار تکرار تقسیم شدند. گروه های سوم، چهارم و پنجم به ترتیب پروبیوتیک، واکسن کوکسیدیوز و پروبیوتیک+ واکسن کوکسیدیوز را دریافت کردند. در 26 روزگی تمام گروه ها (به غیر ازگروه اول) با مخلوطی از ااسیست های اسپوروله شده سه گونه آیمریا (آسرولینا، ماگزیما و تنلا) چالش گردیدند. مقدار کاروتن سرم تمام گروه ها، درست قبل از چالش و 6روز بعد از آن تعیین گردید. میزان OPG مدفوع در6 الی10روز پس از چالش اندازه گیری شد. شاخص های تولیدی از قبیل افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی، مقدار اخذ غذا و شاخص کارایی تولید نیز اندازه گیری شدند. درگروه هایی که واکسن و/ یا پروبیوتیک را مصرف کرده بودند، میزان OPG به صورت معنی داری کمتر از گروه شاهد مثبت بود (01/0 “(p. نتیجه این که واکسن پاراکوکس و احتمالا پروبیوتیک (با منشا لاکتوباسیلوس)می توانند درکنترل کوکسیدیوز و یا عوارض ناشی از آن تاثیر مثبت داشته باشند و مصرف پروبیوتیک تداخلی با عملکرد واکسن کوکسیدیوز ندارد.

زبان:
فارسی
صفحه:
33
لینک کوتاه:
magiran.com/p625975 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.