ارزیابی اختلالات روانی در بیماران سکته مغزی بستری در بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)

چکیده:
مقدمه
اختلالات مغزی-عروقی سومین علت منتهی به مرگ در سنین بالای پنجاه سال است و در بیش از پنجاه درصد و حتی تا هفتادوهشت درصد این بیماران اختلالات روانی گزارش شده است. هدف کلی این پژوهش ارزیابی اختلالات روانی در بیماران سکته مغزی بود.
روش بررسی
در این مطالعه مقطعی به روش نمونه گیری تصادفی 100 بیمار سکته مغزی بستری در بخش نورولوژی بیمارستان حضرت رسول اکرم انتخاب و بر اساس پرسش نامه نورورسایکوتیک(NPI) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها به کمک آزمون های آماری مجذور خی و t تست توسط نرم افزار SPSS تحلیل شد.
نتایج
37 مرد و 63 زن با میانگین سنی 5/62 سال در طی 1 تا 12 ماه بعد از سکته مغزی ارزیابی شدند. نتایج حاصل از مجذور خی نشان داد که بیماران مرد در خرده مقیاس های هذیان، آپاتی، مهارگسیختگی و مشکلات خواب و بیماران زن در خرده مقیاس اضطراب نمره بیشتری آوردند. یافته های حاصل از t تست حاکی از آن بود که بین ضایعات نیمکره راست و یوفوری همبستگی وجود داشت.
نتیجه گیری
به ترتیب افسردگی، اضطراب و پرخاشگری شایع ترین اختلالات روانی بعد از سکته مغزی بودند.
زبان:
فارسی
صفحه:
10
لینک کوتاه:
magiran.com/p628544 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!