بررسی اثر عصاره دارچین بر درد مزمن در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی با استفاده از آزمون فرمالین

چکیده:
مقدمه
استفاده از داروهای گیاهی برای درمان انواع ناخوشی ها از جمله بر طرف کردن درد همواره مورد توجه مردم در جوامع مختلف بوده است و تحقیقات فراوانی در مورد اثر ضد درد عصاره های گیاهان انجام شده است. دارچین نیز در طب سنتی به عنوان ضد درد و ضد التهاب شناخته شده و در درمان بیماری های مرتبط با التهاب مانند روماتیسم و برونشیت و همچنین برای دردهای ماهیچه ای تجویز می شده است. اما اثر ضد درد آن به طور علمی مورد بررسی قرار نگرفته است.
روش بررسی
این مطالعه به صورت تجربی در دانشکده پزشکی شهید صدوقی یزد بر روی تعداد 25 سری موش سفید آزمایشگاهی با وزن 300-200 گرم که به صورت تصادفی به 5 گروه 5 تایی تقسیم شده بودند انجام گردیده است. در این مطالعه اثر تزریق داخل صفاقی عصاره آبی- الکلی دارچین در دوزهای 50، 100 و500 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن بر کاهش درد با استفاده از روش سنجش درد مزمن(آزمون فرمالین) به مدت یک ساعت مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج
یافته های این پژوهش نشان داد که عصاره دارچین در دوز بالا(mg/kg500) مرحله دوم درد (درد مزمن) را در آزمون فرمالین نسبت به گروه شاهد به طور معنی دار(001/0(P< کاهش می دهد ولی دوزهای mg/kg 50 و100 اثری بر کاهش درد نداشته اند.
نتیجه گیری
یافته های این تحقیق اثر ضد درد مزمن دارچین در دوز بالا در آزمون فرمالین را تایید کرده و به نظر می رسد این اثر ناشی از خاصیت ضد التهابی گیاه فوق باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
57
لینک کوتاه:
magiran.com/p628550 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!