بررسی میزان تصادفات رانندگی منجر به فوت در شهرستان بم طی سالهای 79 تا 81

چکیده:
مقدمه
حوادث رانندگی در میان حوادث مختلف شایع ترین علت مرگ ومیر در سنین زیر 45 سال است. در کشور ما تصادفات رانندگی و مرگ ومیر در اثر این تصادفات بالاست.
هدف
این مطالعه به منظور تعین ویژگی های، تصادفات رانندگی منجر به فوت در شهرستان بم طی سالهای 79 تا 81 انجام شده است.
روش
این مطالعه یک پژوهش مقطعی گذشته نگر می باشد که با استفاده از پرونده های پزشکی قانوی وبه منظور بررسی میزان تصادفات رانندگی منجر به فوت در سطح شهرستان بم طی سالهای79، 80 و پنج ماه اول سال 81 انجام شده است.
نتایج
نتایج این پژوهش بیانگر آن است که میزان مرگ ومیر در اثر تصادفات رانندگی به نسبت جمعیت شهرستان نزدیک به 5/1 برابر متوسط کشور است. حدود (70درصد) مرگ ومیر در اثر تصادفات مربوط به سن زیر 40 سال بوده است. مردان تقریبا 5/6 برابر زنان در معرض مرگ در اثر تصادفات رانندگی می باشند. با افزایش سطح سواد از میزان مرگ در اثر تصادفات رانندگی کاسته شده است. ضمنا میزان تصادفات در ماه های فروردین و بهمن در مقایسه با سایر ماه های سال بیشتر بوده است.
بحث و
نتیجه گیری
با توجه به هزینه های بالائی که تلفات انسانی ناشی از تصادفات رانندگی از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی به جامعه وارد می کند و مصدومیت و معلولیت ناشی از تصادفات هم به آن اضافه می گردد. هر گونه تلاشی در جهت کاهش میزان تصادفات رانندگی می تواند به حفظ سرمایه های مادی و معنوی جامعه بیانجامد. لذا پژوهشهای بیشتری در این زمینه و انجام اقدامات پیشگیرانه بویژه در زمان افزایش فصلی تصادفات توصیه می گردد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
48
لینک کوتاه:
magiran.com/p632165 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!