گزارش یک مورد بیمار فارسی زبان مبتلا به نشانگان لهجه خارجی

پیام:
چکیده:

نشانگان لهجه خارجی (FAS) اختلال گفتاری کمیابی است که در اثر ضایعات وارده بر نیمکره چپ مغز ایجاد می گردد. در این نشانگان عموما ترکیب انحرافات زنجیری و زبرزنجیری در تولید سبب ایجاد لهجه خارجی می گردد. جدا از مشکلات تلفظی زنجیری، خطاهای زبرزنجیری غالبا مختصه اصلی نشانگان لهجه خارجی در نظر گرفته می شوند. در این مقاله گزارشی از یک زن فارسی زبان 53 ساله ارائه می شود که پس از سکته مغزی و وقوع انفارکتوس های کانونی در مرکز نیمه بیضی نیمکره چپ، با لهجه خارجی صحبت می کند. بر اساس اطلاعات محققان و پیگیری های صورت گرفته، احتمالا این بیمار اولین مورد نشانگان لهجه خارجی گزارش شده در ایران می باشد. ویژگی های زبرزنجیری گفتار این بیمار در مقایسه با مختصه های گفتاری سخنگویان طبیعی زبان فارسی و با استفاده از نرم افزار Praat نسخه 4-1-9 مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج به دست آمده در راستای یافته های تحقیقات پیشین و نشانگر آن هستند که انحرافات عمده در ویژگی های زبرزنجیری گفتار این بیمار در ارتباط با تکیه، سرعت گفتار و درنگ رخ می دهند.

زبان:
فارسی
صفحه:
60
لینک کوتاه:
magiran.com/p633214 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.