مجله آینده و تاریخ نگاری مبتنی بر هویت ملی

چکیده:
مجله “آینده” یکی از پیشگامان احیای هویت ملی دوره معاصر و از نظریه پردازان وحدت ملی و فراهم آورندگان مقدمات نظری دولت مطلقه و مدرن در ایران است. این مقاله می کوشد با توجه به خط مشی ها و جهت گیری های کلان این نشریه و با تاکید بر پژوهش های تاریخی ، مقالات ادبی و سیاسی آن ، پیوند دو مقوله تاریخ با هویت و تاریخ نگاری هویت گرا را در نگاشته های نشریه مذکور جست وجو کند. همین طور تعاملات آنها را بر یکدیگر با عنایت به ضرورت ها و بایستگی های تاریخ نگاری هویت گرا در فضای سیاسی اجتماعی و اندیشگی پس از مشروطه و آغاز دوره پهلوی نشان دهد.
زبان:
فارسی
صفحه:
5
لینک کوتاه:
magiran.com/p635355 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!