اختلاف قد و وزن کودکان و نوجوانان شهری و روستایی و مقایسه آن در دو بررسی سلامت و بیماری کشوری (70-69 و 1378)

چکیده:
زمینه
مطالعات مختلف نشان داده ند که کودکان و نوجوانان شهری به طور معنی داری از جهت قد و وزن در وضعیت بهتری قرار دارند. بررسی تغییرات اختلاف قد و وزن ساکنین شهری و روستایی در طول زمان موضوعی است که از دیرباز مورد توجه قرار بوده است. مطالعه حاضر ضمن بررسی اختلاف این شاخصها در پسران و دختران شهری و روستایی، به مقایسه این اختلاف بین سالهای 69-70 و 1378 می پردازد.
روش کار
با استفاده از اطلاعات دو طرح ملی «بررسی سلامت و بیماری» سالهای 1369-70 و 78 ضمن بررسی اختلاف رشد پسران و دختران 2-18 ساله شهری و روستایی، به مقایسه این اختلاف بین دو مطالعه پرداخته شده است.
یافته ها
در همه سنین و در هر دو جنس میانه قد و وزن شهری ها بیشتر از همتایان روستایی خود بوده است. همچنین اختلاف قد و وزن پسران و دختران شهری و روستایی حاصل از مدل سازی ها به طور معنی داری در مطالعه دوم نسبت به مطالعه اول افزایش داشته است. اختلاف میان وزن دختران و پسران شهری و روستایی به طور متوسط در مطالعه دوم به ترتیب 0.151 و 0.191 کیلوگرم افزایش یافته است (P<0.0001). در مورد قد این افزایش اختلاف برای پسران و دختران به میزان برابر و حدود 0.1 سانتی متر بوده است (P<0.0001). اگر چه اندازه نسبی این افزایش ها فقط بین %0.2 تا %1 متغیر بوده است.
نتیجه گیری
هر چند ساکنین شهری از نظر شاخصهای قد و وزن بلندتر و سنگین تر بوده اند، ولی اختلاف رشد آنها با ساکنین روستایی در طول دوره مطالعه تغییر محسوسی نکرده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
465
لینک کوتاه:
magiran.com/p637724 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!