بررسی مقایسه ای عوامل مستعد کننده سندرم درد مفصل کشککی - رانی در تکواندوکاران در مقایسه با افراد عادی غیر ورزشکار

چکیده:
زمینه
مطالعه و بررسی آسیبهای ورزشی و شناخت عوامل ایجاد کننده- روش های درمان و برنامه ریزی جهت پیشگیری از آنها در ورزش حرفه ای امروزی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است چرا که بروز این آسیبها سالیانه مخارج بسیار سنگینی را بر دوش باشگاه های ورزشی وارد می کند. تکواندو بعنوان یک ورزش رزمی پر تحرک و بدلیل ذات مبارزه ای و رقابتی آن احتمال بروز آسیب ورزشکار را بالا می برد و بدلیل اینکه در این ورزش حدود 90 درصد ضربات از طریق خم و راست شدن زانو به بدن حریف وارد می شود دور از ذهن نخواهد بود که زانو ها و بخصوص مفصل پاتلوفمورال نیز در معرض آسیب بیشتری قرار داشته باشد.
روش کار
برای این منظور تعدادی از تکواندو کاران حرفه ای انتخاب شدند. این تکواندو کاران هیچگونه ضایعه حاد و یا دفورمیتی شدید در زانوی خود نداشتند. اطلاعات خام مربوط به انجام ورزش- اندازه گیریهای مختلف محیط ران و دامنه حرکتی مفصل هیپ و مچ پا و نیز اطلاعات بدست آمده از انجام تستهای عملکردی و بالینی نوزادی هر فرد در یک پرسشنامه پنج صفحه ای جمع آوری شده و با استفاده از برنامه آماری SPSS با اطلاعات مشابه از افراد عادی غیر ورزشکار مقایسه و تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها
با توجه به تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات خام بدست آمده از زانو های چپ و راست دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار نتایج زیر بدست آمد: امتیاز ارزیابی مفصل P.F مربوط به پای راست ورزشکاران به طور معنی داری از امتیاز زانوی راست غیر ورزشکاران پایین تر بود (P.V=0.039) که این یافته استفاده بیشتر از پای راست و بالاتر بودن احتمال درگیری مفصل P.F راست را در ورزشکاران تکواندو تایید می کند. یافته جالب دیگر عدم وجود اختلاف معنی داری بین اندازه محیط ران در فواصل مختلف از خط مفصل زانوی دو گروه بود. با توجه به بار زیاد وارده به زانو ها حین ورزش تکواندو، ضعف عوامل اسکلتی نگهدارنده مفصلP.F حین خم و راست شدن زانو، به عنوان عامل زمینه ساز مهم در ایجاد P.F.P در ورزشکاران تکواندو کار محسوب می گردد.
زبان:
فارسی
صفحه:
486
لینک کوتاه:
magiran.com/p637726 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!