بررسی فراوانی علل بیماری سرم در کودکان بستری شده در مرکز آموزشی درمانی کودکان مفید از فروردین 1384 لغایت شهریور 1386

چکیده:
زمینه
بیماری سرم (serum sickness) واسکولیت ازدیاد حساسیتی تیپ 3 می باشد که متعاقب تجویز مواد آنتی ژنیک خارجی ایجاد می شود. در گذشته بیماری سرم اکثرا متعاقب آنتی توکسینهای اسبی ایجاد می شد. اما امروزه بیشترین عامل ایجاد کننده این بیماری، آلرژی دارویی خصوصا متعاقب مصرف آنتی بیوتیکهایی مانند پنی سیلین است.
روش کار
بیست و هشت بیمار مبتلا به بیماری سرم که از فروردین 1384 لغایت شهریور 1386 در بیمارستان کودکان مفید بستری شده بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات مربوط به سابقه و زمان تماس با مواد آنتی ژنیک و یافته های بالینی و پاراکلینیکی بیماران از طریق پرسشنامه جمع آوری شد و مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها
از تعداد 28 بیمار مورد مطالعه 17 نفر پسر و 11 نفر دختر بودند. از نظر سنی 24 بیمار 86) درصد) زیر 5 سال بودند. فاصله زمانی بین شروع علایم بالینی و زمان مصرف ماده آنتی ژنیک در 25 مورد (هشتادو نه درصد) بین یک تا سه هفته، در 2 مورد (هفت درصد) کمتر از یک هفته 4-3) روز) و در 1 مورد (چهار درصد) بیشتر از سه هفته (25 روز) بدست آمد. آرتریت در %36، تب در %75، آرترالژی در %85 و بثورات پوستی و آنژیوادم در همه موارد بیماران در زمان یا طول بستری مشاهده گردید. در این مطالعه شایعترین علت تک دارویی و چند دارویی ایجاد کننده بیماری سرم داروی فورازولیدون بود.
نتیجه گیری
هر چند بیماری سرم با برنامه های منظم واکسیناسیون که استفاده از آنتی توکسینهای اختصاصی را محدود نموده بطور چشمگیری کاهش یافته، ولی اخیرا واکنش های شبه سرم متعاقب مصرف دارو ها بخصوص فورازولیدون بطور شایع مشاهده می گردد. با توجه به این فراوانی، توصیه می گردد که از مصرف بی رویه فورازولیدون در کودکان خودداری گردد.
زبان:
فارسی
صفحه:
510
لینک کوتاه:
magiran.com/p637730 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!