گزارش جدید بیست و شش گونه کنه ی (Acari: Oribaida) برای فون ایران

پیام:
چکیده:
در بررسی فون کنه های راسته ی نهان استیگمایان (Acari: Oribatida) در استان مازندارن که طی سال های 1379 تا 1383 انجام گرفت، تعداد 26 گونه، 15 جنس و 13 خانواده از کنه های اریباتید اولیه (Acari: Oribatida: Macropylina) و کنه های اریباتید عالی گروه Pycnonota و Poronota برای اولین بار از ایران گزارش می‎شوند که جنس ها و خانواده های جدید با علامت ستاره در ذیل مشخص شده‎اند. در ضمن پراکنش هر گونه به همراه شکل برخی گونه ها ارایه شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 25
لینک کوتاه:
magiran.com/p638171 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!