پالینوزوناسیون نهشته های قاعده گروه شمشک(تریاس بالا) در دامنه البرز شمالی بر مبنای داینوفلاژله ها

چکیده:
از آنجا که نهشته های قاعده گروه شمشک در البرز و بسیاری دیگر از نواحی ایران تحت تاثیر عملکرد رویداد سیمرین پیشین، با یک ناپیوستگی و نیز افق های بوکسیت و لاتریت که نشان دهنده یک دوره خروج از آب می باشد بر روی سازند کربناتی الیکا قرار گرفته اند و با توجه به حجم عظیم ذخایر زغالسنگ و گاز در قسمتهای تحتانی گروه شمشک، مطالعه و بررسی قاعده این واحد سنگ چینه ای از نظر تعیین محیط رسوب گذاری، پالینوزوناسیون و تعیین زمان تشکیل این رسوبات و پالئواکولوژی آن در مناطقی که سازند کربناتی الیکا با یک گذر تدریجی و بدون انقطاع در رسوب گذاری به نهشته های شیلی سنگ ماسه ای گروه شمشک تبدیل می شود، بسیار حائز اهمیت است.
برش مطالعه شده، در روستای گلندرود و در 16 کیلومتری جنوب رویان (علمده سابق) قرار دارد. در مطالعات انجام گرفته بر روی قاعده گروه شمشک در این منطقه، از مجموع ستبرای 590 متر، 30 نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت در نتیجه سوپرزون Rhaetogonyaulax و نیز چهار بایوزون برمبنای داینوفلاژله ها شناسائی و تفکیک گردید که از پائین به بالا عبارتند از: بایوزون I، Heibergella asymmetrica با سن نورین پیشینبایوزون II، aculeata Heibergella با سن نورین میانیبایوزون III، balmei Hebecysta با سن نورین میانی بالاییبایوزون IV. Rhaetogonyaulax rhaetica با سن نورین بالایی رتینمطالعات آماری انجام شده برروی پالینومورفهای قاعده گروه شمشک در ناحیه گلندرود مشخص نمودکه رسوبات اواخر نورین زیرین و اوائل نورین میانی و نیز نهشته های اواخر نورین میانی و اوائل نورین بالایی در محیط دریایی (دریای باز) نهشته شده اند. دریا به مرور، در زمان نورین پسین پسروی نموده و در زمان رتین رسوبات در محیط دلتایی رودخانه ای و کولابی تشکیل شده اند. اثرات رویداد سیمرین پیشین و نیز رویدادهای زمین ساختی پس از آن در منطقه گلندرود کمترین تاثیر را بر فرایند رسوب گذاری در زمان تریاس پسین داشته و گروه شمشک در ادامه سازند کربناتی الیکا بدون هیچ انقطاع و توقف در رسوب گذاری، نهشته شده است که نشان دهنده تداوم رسوب گذاری از تریاس میانی به تریاس بالا در این منطقه میباشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
36
لینک کوتاه:
magiran.com/p642975 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!