بیولوژی کک کلزا، Phyllotreta corrugate در منطقه ساوه

پیام:
چکیده:
کک های کلزا (Flea Beetles) از آفات کلزا در اراضی تحت کشت این محصول در استان های گرگان، گیلان، زنجان، خوزستان و مرکزی می باشند، که در اوایل رشد گیاه به آن حمله نموده و سبب بروز خسارت شدید می گردند. به منظور بررسی بیولوژی و تغییرات جمعیت آفت Phyllotreta corrugata، مطالعاتی طی سال های 82 تا 84 در مزارع منطقه ساوه و با استفاده از تله های چسبی زرد رنگ و نمونه برداری مستقیم از مراحل مختلف رشدی آفت صورت گرفت. علاوه بر این خصوصیات زیستی آفت در آزمایشگاه مورد بررسی های دقیق تر قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که این حشره در شرایط آب و هوایی ساوه به صورت حشره کامل در زیر بقایای گیاهی حاشیه مزرعه زمستانگذرانی نموده و از اواخر اسفند تا اوایل فروردین از پناهگاه های زمستانی خارج و از برگ های گیا هان خانواده چلیپائیان تغذیه می کند. حشرات کا مل پس از تکمیل تغذیه، جفتگیری نموده و تخم های خود را به صورت انفرادی و یا چند تایی در سطح و خلل فرج خاک و در اطراف ریشه گیاه میزبان قرار می دهند. ظهور حشرات کامل نسل جدید در منطقه ساوه از اوایل خرداد آغاز می شود که تقریبا مصادف با برداشت کلزا می با شد. این حشرات برای مدتی از گیا هان تازه سبز شده و یا علف های هرز تغذیه و سپس زیر بقایای گیاهی تابستانگذرانی می نمایند. در اوایل پائیز همزمان با ظهور گیاهچه های کلزا، سوسک های تابستانگذران به کلزای نورسته حمله و در ساعت های گرم روز از آن ها تغذیه می نمایند. این فعالیت تا اواسط آذر ماه ادامه یافته و پس از آن آفت دوره زمستانگذرانی خود را در زیر بقایای گیاهی حاشیه مزارع آغاز می نماید. این آفت در منطقه ساوه یک نسل در سال دارد. نتایج آزمایشگاهی (تحت شرایط حرارتی C ̊2±23 و رطوبت 5± 60%) نشان داد که دوره جنینی، لاروی و شفیرگی آفت به ترتیب 6 تا 11 روز، 18 تا 28 روز و 9 تا 25 روز می با شد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
91
لینک کوتاه:
magiran.com/p644780 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!