نقش ساختار جغرافیایی در سیل مرداد ماه 1378 شهر نکا

نویسنده:
چکیده:
با توجه به آثار زیانبار و خسارتهای مکرر سیل در کشور، بررسی ابعاد و علل سیل شهر نکا به عنوان یکی از بزرگترین سیل ها در سالهای اخیر و راه های پیشگیری آن، هدف تحقیق است.
در این مقاله ابعاد سیل مرداد ماه شهر نکا با توجه به نقش شرایط و ساختار جغرافیایی و طبیعی و منطقه از جمله اقلیم و بارندگی، شیب زمین، اختلاف ارتفاع حوضه، جنس زمین، تخریب جنگلها و مراتع، رسوبات رودخانه ای، ضریب شکل حوضه، تجاوز به حریم رودخانه، وضعیت پل و پیچان رود با استفاده از روش مشاهده مستقیم و استفاده از داده های آماری و کار بر روی نقشه مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج حاصل بیانگر نقش اساسی رفتار اجتماعی انسانی و غفلت ساکنین منطقه نسبت به حفظ تعادل زیستی و همچنین ساختار جغرافیایی شرایط طبیعی به عنوان عوامل زمینه ساز و تشدید کننده وقوع سیل شهر نکا است.
زبان:
فارسی
صفحات:
59 تا 70
لینک کوتاه:
magiran.com/p65205 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!