هندسه، ساختار مولکولی و پیوند شیمایی در ماده منفجره FOX-7

پیام:
چکیده:
1- دی آمینو-2،2- دی نیترو اتیلن (FOX-7)، به عنوان یک ماده ی منفجره ی جدید با کارایی بالا و حساسیت پایین، اخیرا بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه هندسه ی مولکول به کمک روش های شیمی کوانتومی RHF و MP2 و نیز با تئوری DFT به روش B3LYP با الگوی مبنای aug-cc-pVDZ بهینه شده است. همچنین برای نخستین بار ساختار مولکول FOX-7 و نیز پیوندهای شیمیایی در مولکول با استفاده از تئوری کوانتومی اتم در مولکول (QTAIM) مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه وجود پیوند هیدروژنی درون مولکولی و رزونانس به واسطه ی گروه های الکترون کشنده و الکترون دهنده اثبات شده است. اگرچه رزونانس به دلیل وجود گروه های الکترون گیرنده - دهنده و پیوند دوگانه از لحاظ کلاسیکی قابل پیش بینی می باشد، لیکن ساختارهای رزونانسی ارائه شده در این مقاله با توجه به نتایج محاسبات و پارامتر خروج از حالت بیضوی دانسیته ی الکترونی در نقطه BCP بدست آمده اند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
73
لینک کوتاه:
magiran.com/p652223 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!