جایگاه زنان در عصر امامت امیرالمومنین علی (ع) (11-41 هجری قمری، آغاز عصر تاویل)

چکیده:
سیاست و تلاش های امیرالمؤمنین درخصوص زنان، بعد از رحلت پیامبر بیش از هر چیز معطوف به مهار دامنه خرابی هایی شد که در نتیجه انحراف از ساختار نظام اجتماعی ترسیم شده و مطلوب رسول خدا به وجود آمده بود؛ ساختاری که برای هر یک از اعضای جامعه انسانی- بر اساس نقشه جامعی که از قرآن وام گرفته بود- گاهی در قالب و اشکالی به ظاهرجزئی، همچون تاکید بر بازگشت مسلمانان به احکامی نظیر نکاح و ارث- آن گونه که پیامبر تعیین کرده بود- و یا ایجاد میدان و عرصه و فرصت، به زنان در زمینه های علمی، اجتماعی و سیاسی تجلی می کرد و گاهی بر بازداشتن برخی زنان از فعالیت های اجتماعی مذموم و مخرب خلاصه می شد.
پس از رحلت پیامبر، که عصر تاویل قرآن نامیده شده است، در این روند مشکلاتی به وجود آمد و جایگاه و منزلت اجتماعی زنان، سیری قهقرایی پیمود. مطالعه و آسیب شناسی پدیده مذکور و نقد و بررسی متون تاریخی و قرآنی، میزان موفقیت علی را در اجرای سیاست نبوی، در رویکرد به مقوله زنان در دوران قبل و بعد ازحکومتشان مشخص می نماید.
زبان:
فارسی
در صفحه:
73
لینک کوتاه:
magiran.com/p655854 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!