خونریزی داخل مغزی در مرکز آموزشی-درمانی بوعلی سینای قزوین

چکیده:
زمینه
بیماری های عروقی مغز شایع ترین بیماری نورولوژیک در بالغین، سومین علت مرگ و میر و عامل بسیاری از معلولیت های جسمی است.
هدف
مطالعه به منظور تعیین محل خونریزی مغزی و نیز تاثیر عوامل خطر بر آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی سینا قزوین انجام شد.
مواد و روش ها
پرونده 101 بیمار که طی تیر ماه 1371 لغایت تیر ماه 1378 با تشخیص خونریزی داخل مغزی در بخش اعصاب بیمارستان بوعلی سینا بستری شده بودند، بررسی شد. سن، جنس، محل زندگی، سابقه پرفشاری خون، مصرف دارو، دیابت، بیماری های قلبی، هیپرلیپدمی، مصرف سیگار، محل خونریزی در مغز و سرانجام بیماران دسته بندی و اطلاعات توسط کامپیوتر تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها
شایع ترین محل خونریزی به ترتیب عقده های قاعده ای (71 مورد)، لوب های مغزی (16 مورد)، تالاموس (6 مورد)، داخل بطنی اولیه و مخچه ای (هر کدام 3 مورد) بودند. مهم ترین عامل مساعد کننده که اکثر بیماران به آن مبتلا بودند، پرفشاری خون بود.
نتیجه گیری
کنترل دقیق پرفشاری خون باعث جلوگیری و کاهش مرگ و میر و معلولیت ناشی از خونریزی داخل مغزی می شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
59
لینک کوتاه:
magiran.com/p656432 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.