مقایسه دو روش درمانی پروستاگلاندین E1 واژینال با پروستاگلاندین E1 واژینال و خوراکی در درمان طبی سقط فراموش شده سه ماهه اول

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

سقط فراموش شده به دلیل عوارض جدی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و جهت درمان آن از روش های طبی و جراحی استفاده می شود. اخیرا به دلیل عوارض جراحی، درمان دارویی متداول تر شده است که در این میان داروی میزوپروستول (آنالوگ پروستاگلاندین E1) به علت مصرف خوراکی، قیمت ارزان، استفاده آسان و اثر سریع کاربرد وسیعی پیدا کرده است. این دارو به دو شکل واژینال و خوراکی استفاده می شود ولی تجویز واژینال آن بدلایل سطح سرمی معادل خوراکی، عوارض جانبی کمتر، تاثیر بیشتر و میانگین زمان درمان کوتاه تر ارجحیت دارد. هدف از این مطالعه مقایسه دو روش درمانی میزوپروستول واژینال با میزوپروستول واژینال و خوراکی در درمان طبی سقط فراموش شده سه ماهه اول بود.

روش بررسی

در این تحقیق که به روش کار آزمایی بالینی انجام شد، 98 بیماری که درسال 1386 با تشخیص سقط فراموش شده به درمانگاه بیمارستان های امام خمینی (ره) و رازی اهواز مراجعه کرده بودند به روش نمونه گیری غیر تصادفی ساده انتخاب شده و به دو گروه 49 نفری تقسیم شدند. گروه اول تحت درمان با 800 میکروگرم میزوپروستول واژینال قرار گرفته و سپس هر 12 تا 24 ساعت 800 میکروگرم میزوپروستول واژینال دریافت داشتند. گروه دوم تحت درمان با 400 میکروگرم میزوپروستول خوراکی و400 میکروگرم میزوپروستول واژینال به طور همزمان قرار گرفته و سپس هر 8 ساعت 400 میکروگرم میزوپروستول واژینال دریافت کردند. از آزمونهای آنالیز واریانس وکای دو و همچنین نرم افزار SPSS 13 برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد.

یافته ها

افرادی که با شیاف واژینال تحت درمان بودند زودتر از افرادی که با شیاف واژینال و قرص تحت درمان قرار گرفتند خونریزی پیدا کردند. افرادی که با 800 میکروگرم شیاف واژینال درمان شدند به طور متوسط 4 ساعت و 23 دقیقه بعد از مصرف اولین دوز دچار خونریزی شدند و گروه دیگر به طور متوسط بعد از 7 ساعت و 2 دقیقه که این میانگین ها با تست آماری ANOVA با یکدیگر مقایسه شدند و میزان P، 012/0 محاسبه گردید، که اختلاف آنها معنا دار بود(012/0P=). بیمارانی که با شیاف واژینال تحت درمان قرار گرفتند بیش از تعداد افرادی که تحت درمان با شیاف واژینال و قرص قرار گرفتند دچار دفع محصولات حاملگی شدند که از نظر آماری اختلاف آنها معنا دار بود(016/0 P=). عوارض در گروهی که با شیاف واژینال تحت درمان بودند کمتر از گروهی بود که با شیاف و قرص تحت درمان بودند که اختلاف آنها معنا دار بدست آمد(003/0 P=).

نتیجه گیری

افراد تحت درمان با شیاف واژینال نسبت به افراد تحت درمان با شیاف و قرص کمتر دچار عوارض شدند. پیشنهاد می شود برای درمان طبی سقط فراموش شده از این روش استفاده شود و با توجه به نتایج بدست آمده بنظر می رسد که مصرف میزوپروستول بصورت واژینال برای دفع محصولات حاملگی در سه ماهه اول بارداری بسیار مناسب است.

زبان:
فارسی
صفحه:
213
لینک کوتاه:
magiran.com/p662389 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.