Crush Injury و سندرم کمپارتمان

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
یکی از تبعات جنگ)بمباران های هوایی(و حوادث غیر مترقبه مانند: زلزله، تصادفات رانندگی، بمب گذاری های تروریستی، لغزش زمین وریزش معدن، ریزش آوار و خرابی ساختمان ها است که از عوارض آن باقی ماندن افراد زیر آوار برای مدت ک م و یا طولانی می باشد که باید با ساخت پناهگاه ها از ضایعات ناشی از بمباران ها ک است و در صورت وقوع آن امکانات خدمات رسانی، امدادی و درمان به سرعت در محل حاضر شده و درمان و نجات را شروع ک نند. سندرم کمپارتمان و Crush syndrome مقوله هایی جدا هستند که گاه به اشتباه معادل هم به کار برده می شوند ولی Crush Injury می تواند هر دوی این سندرم ها را ایجاد کند.)شکل 1(در این مجموعه دو مقوله فوق مورد بحث وبررسی قرار گرفته ودرمان های جدید و مقالات مختلف مرور شده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
47
لینک کوتاه:
magiran.com/p667847 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.