بررسی عوامل انگیزش شغلی در سازمان بر اساس نظریه ی هرزبرگ و ارائه دو مدل اندازه گیری پیشنهادی برای عوامل انگیزشی و بهداشتی (مطالعه ی موردی: شرکت توسعه ی صنایع نفت و انرژی)

چکیده:
نظریه ی دوعاملی (انگیزشی بهداشتی) هرزبرگ یکی از جامع ترین نظریه های انگیزش است که عوامل موثر بر ایجاد انگیزه را به دو دسته ی انگیزشی و بهداشتی تقسیم می کند. به عقیده ی او عوامل بهداشتی به ازبین رفتن نارضایتی در افراد می انجامد، و عوامل انگیزشی موجب افزایش انگیزه ی کاری در آنان می شود. این تحقیق در شرکت توسعه ی صنایع نفت و انرژی و با هدف شناسایی و بررسی عوامل انگیزشی افراد سازمان، براساس نظریه ی هرزبرگ، انجام یافته است. پس از بررسی داده های جمع آوری شده (تحلیل واریانس و تحلیل فاکتور تاییدی)، این نتایج به دست آمد: 1. در بیشتر واحدهای سازمان عوامل بهداشتی، نسبت به عوامل انگیزشی، از میانگین پایین تری برخوردارند که براساس نظریه ی هرزبرگ می توان چنین استدلال کرد که در این شرکت افراد نارضایتی شغلی دارند؛ 2. واحدهای فنی، برنامه ریزی، مالی و مهندسی به ترتیب پایین ترین میانگین ها در عوامل انگیزشی و بهداشتی را به خود اختصاص داده اند و واحدهای بازاریابی و حقوقی و قراردادها بالاترین میانگین ها را دارند؛ 3. با ارائه ی یک مدل اندازه گیری پیشنهادی برای عوامل انگیزشی نشان داده شد که میزان تاثیر رشد و پیشرفت، شناخت و احترام و جذابیت شغل بر عوامل انگیزشی از سایر عوامل بیشتر است. همچنین با ارائه ی یک مدل اندازه گیری پیشنهادی برای عوامل بهداشتی نشان داده شد که میزان تاثیر رعایت عدالت، خط مشی و مقررات سازمان، سرپرستی و مدیریت و حقوق بر عوامل بهداشتی به ترتیب بیشتر از سایر عوامل است؛ 4. خصوصیات فردی بر عوامل انگیزشی و بهداشتی چندان تاثیرگذار نیست؛ 5. رعایت عدالت را می توان یکی از عوامل بهداشتی نظریه ی هرزبرگ محسوب کرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
25
لینک کوتاه:
magiran.com/p670542 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!