ارائه مدلی برای تخمین کارایی بر اساس تکنیک تحلیل پوششی داده های تصادفی با اوزان فازی

چکیده:
تحلیل پوششی داده ها تکنیکی است مبتنی بر استفاده از روش های برنامه ریزی خطی برای ساخت سطح یا مرز غیرپارامتری به صورت خط شکسته بر فراز داده ها، که از این مرز برای محاسبه ی کارایی نسبی استفاده می شود. در این نوشتار برای ارزیابی کارایی واحدها مدلی ارائه شده که با در نظر داشتن مزایای استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA)سعی در رفع مهم ترین مشکلات آن عدم امکان تخمین کارایی، توزیع غیرواقعی اوزان به ورودی ها و خروجی های مدل و تعدد شعب کارا دارد. مدل ارائه شده در این نوشتار)مدل تحلیل پوششی داده های آینده نگر با اوزان فازی(به منظور واردسازی تاثیرات تصادفی عوامل محیطی بر ورودی ها و خروجی های واحدهای تحت بررسی، به هنگام تخمین کارایی و همچنین اعمال اوزان فازی بر آنها، مبتنی است برتکنیک تحلیل پوششی داده های تصادفی (S D E A) با اوزان فازی، که نقاط ضعف مذکور را مرتفع خواهد ساخت. در پایان به منظور درک بهتر مدل پیشنهادی، ضمن حل یک مثال عددی، صحت مدل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
زبان:
فارسی
صفحه:
47
لینک کوتاه:
magiran.com/p670545 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!