تبیین ارتباط توسعه ی اقتصادی با دو مقوله ی «توسعه ی کسب و کار» و «کارآفرینی»

چکیده:
این مقاله به تبیین ارتباط میان توسعه ی اقتصادی با دو مقوله ی کسب وکار و کارآفرینی، و نیز پیش نیازهای توسعه ی آن می پردازد. ابتدا پیرامون مفهوم توسعه و توسعه یافتگی اقتصادی بحث، و روندهای مختلف توسعه یافتگی در کشورها بیان خواهد شد. سپس توضیحاتی پیرامون کسب وکار و انواع آن و نیز ارتباط آن با توسعه ی اقتصادی ارائه خواهد شد. در مرحله ی بعد، به تبیین مفهوم کارآفرینی و ارتباط آن با مفاهیم قبلی پرداخته خواهد شد. در نهایت نیز عوامل و پیش نیازهای ترویج فرهنگ، روحیه و تفکر کارآفرینی بیان خواهد شد. در واقع خروجی اصلی این مقاله تبیین جایگاه کارآفرینی و ارتباط آن با مقوله هایی مانند توسعه کسب وکارها و توسعه اقتصادی است.
زبان:
فارسی
صفحه:
85
لینک کوتاه:
magiran.com/p670548 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!