تاثیر ناخالصی فلزی مس بر ساختار بلوری و خواص اپتیکی والکتریکی لایه های نازک سولفید کادمیوم

چکیده:
لایه های نازک سولفید کادمیوم به روش تبخیر حرارتی در خلاء در فشار Torr p= 3 × 10-6 بر روی شیشه، لایه-گذاری شدند. آهنگ تبخیر nm/s 5/3 و ضخامت تقریبی آن 550 nm تعیین شدند و تعدادی از این لایه ها برای کاشت عنصر مس، با چگالی مختلف انتخاب شدند. برای مطالعه ساختار بلوری لایه ها از روش XRD استفاده شد. الگوی پراش اشعهء ایکس نشان داد که لایه های پوشش داده شده بر روی شیشه در دمای c°165 زیرلایه، دارای ساختار هگزاگونال در جهت رشد ترجیحی [002] است. همچنین بررسی الگوی پراش نمونه های آلائیده با مس، CdS:Cu نیز همان ساختار بلوری هگزاگونال از صفحه بازتاب [002] را نشان داد. تغییرات ضریب شکست، انرژی گاف هر دو ترکیب یعنی CdS و CdS:Cu با دمای زیرلایه و چگالی مس بررسی شدند. میزان انرژی گاف بین2.43 تا2.48 الکترون ولت و ضریب شکست CdS و Cd:Cu به ترتیب بین 1.75 تا 2/51 متغیر بودند. خواص الکتریکی لایه های نازک با سنجش مقاومت الکتریکی به وسیله پراب چهار نقطه ای کاوه مورد مطالعه قرار گرفت که طی آن مقاومت CdS از مقدار 103×5.2 اهم سانتی متر به مقدار 3-10×9 پس از اعمال ناخالصی مس کاهش یافت.
زبان:
فارسی
صفحه:
9
لینک کوتاه:
magiran.com/p671301 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!