انتخاب و بکارگیری مشاوران طراح و بازنگری طرح های عمرانی کشور

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

اغلب کارفرمایان اعم از این که از بخش های دولتی (عمومی) یا خصوصی باشند کم و بیش تصویر روشنی از آنچه می خواهند بنا کنند، دارند. ایشان غالبا نمی توانند خواسته های خود را به درستی به طرف مقابل القا نمایند. در این مرحله است که نیاز به خدمات مهندسین مشاور که دارای کارشناسان مسلط باشند مطرح می گردد. ارتباط اخیرالذکر بین کارفرماو مشاور در اروپا و دیگر کشورها تقریبا از یک طبیعت برخوردار است، با این تفاوت که در کشورهای غیر اروپایی معمولا مشاور و کارفرما از ملیت های مختلف اند و گذشته های تاریخی آنها را به یکدیگر مرتبط می سازد.

زبان:
فارسی
در صفحه:
51
لینک کوتاه:
magiran.com/p67697 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!