ارائه روش های مناسب در استفاده از مصالح بوم آورد

چکیده:
در این مقاله پس از تعریف و شناسایی انواع مصالح بوم آورد، تحقیقات و دستاوردها در استفاده از مصالح بومی بررسی و خصوصیات آنها تشریح می شود. تحقیقات انجام شده در زمینه هر کدام از مصالح ساختمانی بومی شامل خشت، خشت تثبیت شده، خاک کوبیده شده، چینه، کیسه های خاک، رس سبک، بلوک کاه، پوشش بام میکروبتنی، آجر، ضایعات آجر، بلوک های سیمانی، شن و ماسه، آهک، ملات های مورد استفاده در بنایی، چوب، ضایعات کشاورزی و الیاف طبیعی، دیوار حصیری و نی ارائه می گردد.
در بخش دیگر این مقاله، ابتدا براساس آمار موجود از مصرف مصالح در ساختمان های کشور، مصالح بومی مورد استفاده در مناطق مختلف بررسی می گردد. در ادامه این بخش مصرف مصالح مورد استفاده در ساختمان های کشور از لحاظ کمی بررسی می شود و مصرف آنها در سال های آینده، مطابق روند تغییرات آمار موجود از دوره های گذشته، پیش بینی می گردد. برای بررسی وضع موجود، هم پوشانی نقشه پهنه بندی زلزله و مصالح ساختمان های کشور و همچنین هم پوشانی نقشه پهنه بندی اقلیمی و مصالح ساختمان های کشور مورد تحلیل قرار می گیرد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
2
لینک کوتاه:
magiran.com/p681058 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!