مفاهیم پایه معماری و مقاوم سازی

چکیده:
مقاوم سازی عبارتست از مجموعه اقداماتی که کارایی، زیبایی و ایستایی یک بنا را در برابر آسیب های ناشی از عوامل تخریب و فرسودگی بنا در طول زمان حفظ می کند. عملیات مقاوم سازی معمولا بر روی بناهایی که در گذشته های دور و نزدیک ساخته شده اند انجام می شود و البته این دلیل نمی شود که از اصول آن در ساخت و سازهای امروزی نتوان استفاده کرد.
این مقاله تلاش می کند با بررسی مقوله های کلی، که مسائل قابل توجه در بنا از طریق آنها در طراحی معماری صورت بندی و عنوان می شود به ارائه نظریاتی در راستای مقاوم سازی بنا با توجه به مفاهیم پایه معماری بپردازد. رویکرد مقاله این است که با شناسایی عوامل تخریب و فرسودگی بنا و سپس بیان مفاهیم پایه معماری، راهکارهایی را در ذیل این مفاهیم که موثر در بهبود روند مقاوم سازی بنا هستند مطرح نماید.
زبان:
فارسی
در صفحه:
48
لینک کوتاه:
magiran.com/p681061 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!