بازی منظر: ابزار آموزشی نمایشگر اصول طراحی منظر

نویسنده:
مترجم:
دکتر حسن دارابی، ندا آشتیانی
چکیده:
به منظور نمایش برخی اصول نظری پشتیبان برنامه ریزی حفاظت در مقیاس منظر برای استفاده در کارگاه ها یک بازی صفحه ای تولید شد. این بازی براساس مدل های بی طرف منظر است و اثرات حذف زیستگاه و نظام پیوستگی منظر برای موجودات دارای خصوصیات حرکتی متفاوت نشان می دهد. این مقاله به طور خلاصه اصول اکولوژیکی پشتیبان بازی، تجهیزات مورد نیاز برای انجام بازی و قوانین بازی را شرح می هد. این بازی در 3 کارگاه توسط 75 نفر به صورت آزمایشی انجام شد. به نظر تعدادی از شرکت کنندگان، این بازی ابزار آموزشی موثری برای فعالیت های ارتباطی است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
90
لینک کوتاه:
magiran.com/p681064 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!