بررسی وضعیت سندرم متابولیک در رانندگان برون شهری کاشان

چکیده:
زمینه
به نظر می رسد که رانندگان برون شهری با توجه به شرایط کاری خود بیشتر در معرض سندرم متابولیک و عوارض ناشی از آن هستند که علاوه بر آسیب به خود راننده، به علت نقش و مسئولیت این افراد، سلامتی دیگران نیز می تواند به خطر افتد؛ که این مطالعه با نیل به این هدف انجام شد.
مواد و روش ها
در یک مطالعه مقطعی 429 نفر راننده برون شهری کاشان از لحاظ سندرم متابولیک بر اساس وجود سه یا بیشتر از معیارهای ذیل شامل: تری گلیسرید ≥ 150 میلی گرم در دسی لیتر، فشارخون ≥ 85/130 میلی متر جیوه، قندخون ناشتا ≥ 110 میلی گرم در دسی لیتر، دورکمر ≥ 102 سانتی متر و 40 ≥HDL کلسترول میلی گرم در دسی لیتر (معیارهای ATPIII) مورد بررسی قرار گرفتند. تست های آماری تست های آماری تی تست، مجذور کای و آزمون همبستگی پیرسون برای تجزیه وتحلیل استفاده گردید.
یافته ها
شیوع سندرم متابولیک در رانندگان 9/35 درصد بود. که بیشترین محدوده سنی 39-30 سال(9/31درصد) بود. 9/42 درصد رانندگان به فشار خون و 7 درصد آن ها به دیابت مبتلا بودند. 41 درصد دارای شاخص توده بدنی در محدوده30-25 (اضافه وزن) بوده و1/23 درصد چاق محسوب می شدند. در بین اجزاء سندرم متابولیک، تری گلیسرید بالا (4/53 درصد) و HDL کلسترول پائین (7/48 درصد) بیشتر از بقیه دیده شدند. بین دیابت و فشارخون و همچنین فشارخون و مصرف سیگار ارتباط معنی دار وجود داشت (006/0>p).
نتیجه گیری
براساس این مطالعه شیوع سندرم متابولیک و سایر عوامل مستعدکننده بیماری های کرونری قلب در بین رانندگان مورد مطالعه بسیار بالاست و فراتر از آمارهای موجود است. در نهایت توصیه می شود با آموزش این افراد و وضع قوانین مربوط و بررسی عوارض سندرم متابولیک در این افراد و درمان آن ها در حفظ و ارتقاء سلامتی این افراد و جامعه کوشش گردد.
زبان:
فارسی
صفحه:
126
لینک کوتاه:
magiran.com/p685330 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!