ارزیابی بالینی کیت الیزای طراحی شده در مرکز پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر جهت اندازه گیری آنتی بادی های ضد DNA دو رشته ای در لوپوس (SLE)

چکیده:
بیماری SLE یک بیماری خود ایمن سیستمیک است که در این بیماری، سیستم ایمنی افراد مبتلا بطور اختصاصی بر علیه DNA دو رشته ای، اتوآنتی بادی می سازد. برای اندازه گیری این آنتی بادی ها و تشخیص بیماری SLE روش های مختلفی مثل تست ایمونوفلورسنت، الیزا و رادیوایمونواسی وجود دارد. روش الیزا در حال حاضر بصورت کیت های آزمایشگاهی خارجی در اختیار محققین و آزمایشگاه ها می باشند. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی بالینی کیت الیزا طراحی شده در مرکز پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر جهت اندازه گیری آنتی بادی های ضد DNA دو رشته ای بود. نمونه های سرم 100 بیمار مبتلا به SLE و 100 فرد طبیعی، جهت تشخیص وجود آنتی بادی های ضد DNA دو رشته ای با استفاده از کیت طراحی شده داخل و کیت استاندارد مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که کیت الیزای طراحی شده دارای حساسیت 2/97 درصد و ویژگی 99 درصد بوده و ارزش اخباری مثبت و منفی و دقت (Accuracy) آن بترتیب 2/97 و 1/93 درصد و 96/0 می باشد. نتایج فوق نشاندهنده حساسیت و ویژگی بالای کیت طراحی شده فوق جهت اندازه گیری آنتی بادیهای ضد DNA دو رشته ای می باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
104
لینک کوتاه:
magiran.com/p685383 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!